ACI-EGITIM-KURUMLARI-LOGO

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Öğrenciyi tanıma ve anlamada tek bir kaynak yeterli olmayacağından dolayı veli işbirliğini kaçınılmaz olduğunu aktarabiliriz. Bu yolda veli ve öğretmen iletişiminin maksimum düzeyde tutulduğu ve bu bilgiler ışığında öğrenciye bir adım daha yaklaşarak çözüm odaklı ilerlemekteyiz. Böylece çocuklarımızın daha güzel yarınlara hazırlanmaları ve bu yarınları ışıldayarak parlatmaları hedeflenmektedir. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi: ‘Biz her şeyi gençliğe bırakacağız… Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.’d

Rehberlik ve psikolojik Danışmanlık

Rehberlik servisi olarak Psikolojik Danışmanın en temel ilkelerinden biri olan ‘koşulsuz kabul’ prensibini merkeze alarak ilerlemektedir. Öğrenci merkezli anlayışımızda; ders programları, konu analizi, sınav analizi, birebir desteği, hedef belirleme ve motivasyon, zaman yönetimi, sınav kaygısı, psikolojik danışma desteği gibi konulara yoğunluklu olarak odaklanmaktadır. Her öğrencinin bireysel olduğu ve bu bireysel farklılıkların farkında olarak ‘klasik ders programı’ yerine öğrencinin yetenek, bilgi ve becerilerine özel ders programları hazırlanmaktadır. Özellikle pandemi sonrası gelen konu eksikleri, düzensizlik, dikkat dağınıklığı, odaklanamama vb. durumlardan hareketle öğrencinin yolundaki bulanıklığı, belirsizliği açma girişiminde rehber öğretmenler aktif bir şekilde rol almaktadır.

  • Öğrenci Durum Analizi
  • Öğrenci Sınav Analizi
  • Sunum ve Seminerler
  • Psikolojik Danışma Desteği
  • Öğrenciye Özel Çalışma Programı
  • Öğrenci Gelişim Takibi
  • Deneme Sınavı Analizi
  • Tercih Danışmanlığı
  • Eğitim Koçluğu Ve Rehberlik
  • Meslek Seçimi/ Kariyer Belirleme


Açı Kurs Merkezi’nde öğrencilere, alanında uzman rehber öğretmenler tarafından güçlü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik desteği sağlanır. Açı Kurs Merkezi’nde Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık hizmetleri 3 başlıkta toplanır.

 

1. Eğitsel Danışmanlık

Eğitsel Danışmanlık ile sınava hazırlık sürecinin en verimli şekilde tamamlanması hedeflenir.

 

2. Kariyer Danışmanlığı

Kariyer Danışmanlığı ile öğrenci akademik başarısı, isteği ve mesleki eğilimi doğrultusunda yönlendirilir.

 

3. Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık ile öğrencinin kişisel ve sosyal problemlerine çözüm odaklı uygulamalar gerçekleştirilir.

Amacımız;

Öğrencilerimizin; kendilerine güvenen, sorumluluk bilinci ve iletişim becerileri yüksek, çevresine duyarlı, yaşadığı topluma uyum sağlayan, ilgi ve yeteneklerinin farkında olan ve yeteneklerini geliştirebilen, problem çözme ve karar verme becerisine sahip, günlük hayatlarında ve okul yaşantılarında karşılaştıkları güçlükleri çözebilen, belirlediği hedefler için çaba gösteren ve mutlu bireyler olmalarına katkıda bulunmaktır.

Öğrenme Stilleri Envanteri

Öğrenme ortamlarından daha etkili yaralanmanın en önemli yollarından baskın olan öğrenme stilimizi bilmekten geçmekte. Bu aynı zamanda öğrenme güçlüklerini yenme ve bağımsız öğrenme becerilerini desteklemesi açısından da önemlidir. Çünkü kendi öğrenme stilinin farkında olan öğrenci, öğrenmek için neye ihtiyacı olduğunu, nasıl bir yol izlemesi gerektiğini de bilir kendine özgü yollar da geliştirir. Uyguladığımız envanterle öğrenciler bilgiyi toplama, düzenleme, saklama becerilerini geliştirebilmektedir.


Sınav Kaygısı Envanteri
Merkezi sınavlara hazırlanan öğrencilerimize yönelik olarak uygulanan ve sınav kaygısı yaşayan öğrencileri tespit etmek, kaygılarının nedenlerini ortaya çıkartıp çözüm yollarını bulmak maçıyla kullanılır. Öğrenciler bireysel ve grup çalışmalarıyla desteklenir.

Holland Mesleki Yönelim / Meslek Seçim Testi
Hedef ve meslek seçimi öncesi eğilimlerini tespit etmek amacıyla öğrencilerimizin kişilik tiplerine ve özelliklerine göre analizlerinin yapıldığı bu envanterlerle kendilerine uygun, doğru ve gerçekçi hedef belirlemelerine destek olmak amaçlanmaktadır.

Çalışma Davranışını Değerlendirme Envanteri

Öğrencilerin akademik performansını etkileyen doğru ve verimli çalışma davranışlarını çalışmaya başlama ve sürdürme, bilinçli çalışma ve öğrenmeyi sürdürme, not tutma ve dersi dinleme, okuma alışkanlıkları ve teknikleri, ödev hazırlama, okula karşı tutum , sınavlara hazırlanma ve sınava girme başlıklarında yönlendirme sağlayan envanter sonuçları doğrultusunda öğrencilerimize bireysel destek de sağlanmaktadır.


Emin değil misiniz?

Ücretsiz tanışma derslerimize katılın!

Tamamen ücretsiz bir şekilde tanışma derslerimize katılıp Açı deneyimi yaşayın.

Hemen Ara!
× WhatsApp